ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.
فرم عضویت

برگه در خواست عضویت

انجمن ترویج تغذیه با شیر مادرجمهوری اسلامی

در سال95نام کامل : (*)

ورودی نامعتبر
نام پدر : (*)

ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه : (*)

شماره شناسنامه رادرست وارد کنید
محل صدور :

ورودی نامعتبر
سال تولد :

ورودی نامعتبر
محل تولد :

ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل : (*)

ورودی نامعتبر
شغل :

ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات :

ورودی نامعتبر
رشته تحصیلات :

ورودی نامعتبر
سابقه تحصیلات :

ورودی نامعتبر
پژوهش :

ورودی نامعتبر
آدرس : (*)

ورودی نامعتبر
کد پستی :

ورودی نامعتبر
تلفن :

ورودی نامعتبر

_کلیه  دوستداران و علاقمندان به ترویج تغذیه   با شیر مادر که تابعیت  جمهوری اسلامی ایران  

را  داشته باشند به عنوان عضو رسمی پذیرفته می شوند.

_اعضای انجمن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی اعلام  میدارند و به نام انجمن حق فعالیت  سیاسی یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی را ندارند.

_اعضای رسمی در ابتدای سال مالی حق عضویت سالیانه را پرداخت نموده ودر مجمع عمومی انجمن حق رای دارند.

_ ارسال انتشارات انجمن برای اعضاء رسمی ، رایگان می باشد 

2 قطعه عکس 3*4

فتوکپی شنا سنامه

فیش بانکی واریز مبلغ 200000 ریال به حساب 0107857692006 بانک ملی ایران شعبه فلسطین شمالی کد604  (مبلغ فوق شامل ارسا ل فصلنامه شیر مادر نیز خواهد بود.)تعهد (*)

ورودی نامعتبر
ارسال